Misiune

Sprijinirea dezvoltării unei personalități responsabile, tolerante, cu spirit moral-civic, corelată cu un nivel ridicat de pregătire   a acestora în vederea inserției profesionale  și sociale.

Valori

Pregătirea în specialitate şi cultura generală se realizează de către un corp didactic cu experienţă în munca la catedră. Colectivul de cadre didactice s-a remarcat de-a lungul anilor printr-o  activitate deosebită

Viziune

Îmbinarea echilibrată a valorilor și competențelor elevilor cu cerințele societății aflate într-o continuă schimbare, pentru ca finalitatea actului educațional să poată fi atins cu ușurință .

Cod de etică

Şcoala Gimnazială ,,Vasile Mitru” Taşca consideră prezentul cod de etică mai curând ca pe un instrument de educare a membrilor săi în sensul prevenirii încălcării normelor eticii educaţionale,

CENTENAR 2018

Style switcher RESET
Body styles
Color scheme
Background pattern
Background image